LOGIN

Trillingen

Omnidots biedt diensten waarmee trillingen met uiteenlopende oorzaak kunnen worden gemeten. Trillingen als gevolg van bouwwerkzaamheden, aanleg van infrastructuur, maar ook trillingen ontstaan door langsrijdend treinverkeer.

Trillingshinder

Trillingshinder

Trillingsschade

Trillingsschade

Honeycomb

Honeycomb, het webplatform van Omnidots waarop de meetgegevens worden verzameld en verwerkt tot inzichtelijk data. De meetresultaten kunnen 24/7, vanaf de computer, tablet of telefoon worden ingezien op de Honeycomb. De Honeycomb biedt verschillende modules waarbinnen de meetgegevens zijn omgezet in grafieken en kunnen worden verwerkt tot rapportages.

Dashboard

Metingen volgens SBR normen

De door de Swarm gemeten trillingen, worden getoetst aan de SBR normen. Deze normen kunnen worden gebruikt voor het meten en beoordelen van schade en hinder veroorzaakt door trillingen. In de Honeycomb is in één oogopslag te zien of trillingen binnen de gestelde normen blijven.

Een swarm aan trillingsmeters

Binnen de Honeycomb zijn meerdere meetpunten te monitoren. Met een groot aantal Swarms kan binnen één project worden gemeten. Door dit unieke concept is het mogelijk de invloed van trillingsbronnen op objecten in een weide omtrek van de trillingsbron te meten.

Kaart

Op de kaart is overzichtelijk te zien waar u uw Swarms heeft geïnstalleerd.

24/7 en overal te raadplegen

Uw meetgegevens kunt u 24/7 op zowel computer, tablet als smartphone inzien.

Gebeurtenissen

Alle gebeurtenissen in een overzicht en de controle over welke notificaties u wel en niet wil ontvangen.

Meetgegevens exporteren

De meetgegevens in de Honeycomb kunt u eenvoudig exporteren naar CSV en Excel bestanden.

Swarm trillingsmeter huren